Informatie

Iedereen die hulp nodig heeft door een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap heeft recht op zorg.
Wij kunnen u helpen bij de aanvraag van een indicatie bij het Centrum Indicatiestelling Zorg, Bureau Jeugdzorg of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning van de gemeente.
Bij een zorgzwaartepakket of minstens 10 uur zorg per week kunt u kiezen voor een Persoons Gebonden Budget, overige zorg kunt u in Zorg In Natura krijgen.
Bij een Persoons Gebonden Budget kunnen wij u helpen met de administratie en zorgverleners voor u zoeken.

De zorg die aangevraagd kan worden:

 • Persoonlijke verzorging
 • Verpleging
 • Begeleiding
 • Dagbesteding
 • Huishoudelijke hulp
 • Aangepast vervoer/taxipas
 • Verblijfsindicatie/zorgzwaartepakket
 • Woningaanpassingen

Begeleiding:

Wij kunnen u begeleiden bij de volgende taken:
 • Het organiseren/opruimen van uw administratie
 • Het aanbrengen van structuur en regie
 • Bij het maken van keuzes (welke boodschappen, wat koken we vandaag)
 • Een luisterend oor en samen een oplossing zoeken
 • De krant voorlezen, een spelletje doen, een wandeling maken
 • Het (weer) omgaan met andere mensen
 • Sociale contacten opbouwen
 • Het omgaan met geld
 • Samen koken en eten
 • Met u meegaan naar de dokter of het ziekenhuis

Nog meer..

Wij hebben een ruime ervaring in het opzetten van een ouderinitiatief voor een woongroep voor verstandelijk gehandicapten.
Ook kunnen wij samen met u op zoek naar een goede woonplek in een zorginstelling, verzorgingshuis, Fokuswoning of aanleunwoning.
Wij hebben diverse contacten en mogelijkheden voor dagbesteding.
Wij kunnen u helpen bij het aanvragen van bewindvoering en mentorschap.